close

U bevindt zich mogelijkerwijs op de verkeerde internetpresentatie van OBO-Bettermann. U kunt naar de volgende landvarianten omschakelen:

Brandwerende en functiebehoud systemen

Functiebehoud systeem bij bouwen met hout

Functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 op houten bouwdelen waarborgen

Met hout bouwen en toch voor het best mogelijke functiebehoud systeem zorgen: met de knowhow en het productenprogramma van OBO BETTERMANN wordt dat echt mogelijk.

Steeds meer bouwprojecten worden met hout uitgevoerd, want dit bouwmateriaal is duurzaam, schoon en wezenlijk lichter dan andere materialen zoals bijvoorbeeld beton. Naast deze voordelen bestaat echter een groot nadeel: hout is brandbaar. Zo lijkt het op het eerste gezicht een paradox, met hout ook brandtechnisch veilige gebouwen te realiseren.

In het bijzonder in openbare gebouwen moet een betrouwbare brandwering zijn gewaarborgd: om een evacuatie in geval van brand mogelijk te maken, moeten vluchtwegen veilig begaanbaar blijven en moeten technische inrichtingen zoals brandmeldsystemen, rookafvoer of noodverlichtingen blijven functioneren.

Maar de trend naar houtbouw hoeft niet door brandbeveiliging te worden gehinderd. Ondanks dat het materiaal hout tot de brandbare bouwstoffen behoort, vertoont het op basis van de eigenschappen in geval van brand een relatief gunstig gedrag. Op het naar de brand toegekeerd oppervlak vormt zich een houtskoollaag, die het daaronderliggende hout beschermt tegen zuurstoftoevoer en dus voor verder afbranden. De resterende niet verbrande doorsneden van het houten bouwdeel kan rekening houdend met de afbrandsnelheid en andere factoren worden bepaald. De restdoorsnede varieert afhankelijk van het houtbouwdeel en de duur van de brandinwerking.

Brandweringstechnische, niet beschermde houten bouwdelen moeten aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen, zodat kabeldraagsystemen met functiebehoud daaraan kunnen worden geïnstalleerd:

  • Het bouwdeel moet van massief hout zijn (gelijmd, gelamineerd).
  • Er moet een rekenkundig bewijs voor de principiële gebruikstoestand beschikbaar zijn.Dat betekent, dat het bouwdeel statisch voor het gebouw voldoende is gedimensioneerd.
  • Een andere rekenkundige methode, de zogenaamde "Warme meting" (bepaling van draagvermogen van draagstructuren in geval van brand) moet duidelijk maken, hoe sterk het bouwdeel verdergaand dan de principiële gebruikstoestand moet worden gedimensioneerd, zodat de kern ondanks het afbranden de betreffende belasting in geval van brand kan dragen.

Betrouwbare bevestiging aan houten bouwdelen in combinatie met het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, is mogelijk dankzij de knowhow en het productprogramma van OBO BETTERMANN.

Wanneer aan de eisen voor het houten bouwdeel is voldaan, moet het soort kabeldraagsysteem worden bepaald.OBO levert een in de loop der jaren steeds verder uitgebreid en vooral beproefd productprogramma voor functiebehoud.

De betrouwbare installatie op brandweringstechnisch onbeschermde houten bouwdelen volgt met speciaal voor de verbinding in hout toegelaten schroeven. De houtschroeven van OBO zijn de ideale oplossing voor de betrouwbare bevestiging op hout, zodat het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 is gewaarborgd.

 

Meer details en technische informatie over de brandwerende systemen vindt u hier.