close

U bevindt zich mogelijkerwijs op de verkeerde internetpresentatie van OBO-Bettermann. U kunt naar de volgende landvarianten omschakelen:

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM)

Er is nauwelijks een onderwerp binnen de bouw dat zoveel opzien baart als Building Information Modeling (BIM). In het Duitstalige gebied spreekt men in deze context ook vaak van "Gebäudeinformationsmodell" van een digitaal gebouwmodel of van digitaal ontwerpen en bouwen. Overal hoort en leest men, dat de nu al grote betekenis van BIM voor de bouw in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Tegelijkertijd vrezen velen, dat zij door BIM worden overvallen en overrompeld, omdat een gedetailleerd overzicht van de toepassingsgebieden en de potentiële mogelijkheden van deze ontwerpmethode ontbreekt. Maar dit verandert: door de toepassing van BIM kunnen alle betrokkenen profiteren.

 

Waarvoor staat BIM en wat betekent het?

Building Information Modeling (BIM) staat voor een nieuwe benadering binnen de ontwerpmethodiek en niet, zoals vaak wordt gedacht, voor software, een licentie of een certificaat. BIM betekent, dat ontwerp- en bouwprocessen van gebouwen aan de hand van omvangrijke digitale modellen worden gesimuleerd en geoptimaliseerd. Bij het beheer van gebouwen gedurende de gehele levenscyclus levert BIM aanmerkelijke voordelen op ten opzichte van de traditionele methoden, omdat het op elk willekeurig moment gedetailleerde informatie over alle gebouwcomponenten levert.

 

Wat betekent dat voor de praktijk?

Ontwerpers moeten zich op de volgende ontwikkelingsstap bij het ontwerpen van gebouwen en installaties instellen. Dankzij BIM wordt het ontwerp in de toekomst meer gedetailleerd, transparanter en vraagt een veel grotere mate van samenwerking. De digitale gebouwmodellering vraagt om een functionerende IT-infrastructuur, die voor alle deelnemers toegankelijk is. Alle gegevens, tekeningen, modellen en documenten worden centraal opgeslagen en beheerd. Veranderingen zijn direct voor iedereen zichtbaar.

Het grote voordeel van BIM is, dat alle projectdeelnemers altijd over dezelfde informatie beschikken. Indien veranderingen worden uitgevoerd, hebben deze direct effect op het gehele project. Wanneer bijvoorbeeld een deur in de objectdatabase wordt veranderd, dan is deze deur in alle tekeningen en documenten, waarin deze is gebruikt, ook veranderd. Daardoor wordt al tijdens het ontwerpproces de kans op fouten drastisch verminderd, worden kosten voor het corrigeren van fouten in de bouwfase duidelijk gereduceerd en wordt de betrouwbaarheid van de planning aanmerkelijk verbeterd.

De deelnemende ontwerpers gebruiken daarbij in de regel uitgebreide databases, waaruit zij de meest uiteenlopende componenten voor het ontwerpen betrekken en in de ontwerpprogramma's afbeelden. Bij de planning volgens de BIM-methode moeten deze componenten en objecten zo gedetailleerd mogelijk en met eenduidig gedefinieerde parameters centraal worden gebruikt. In het kader van de BIM-ontwikkeling worden niet alleen de 3D-modellen van de objecten meer gedetailleerder, er wordt ook direct aanvullende informatie bij het object opgeslagen. Daardoor is alle informatie op één plaats beschikbaar, het wezenlijke uitgangspunt van BIM. Hier ondersteunt OBO Bettermann de ontwerpers met het beschikbaar stellen van de benodigde productgegevens op verschillende platforms.

Wezenlijke motor achter de BIM-ontwikkeling is de softwarefabrikant Autodesk, die de software-oplossing Revit voor de eisen van het ontwerpen met BIM heeft geoptimaliseerd. Voor Revit levert OBO Bettermann gegevens, die klanten voor het ontwerpen kunnen gebruiken. Deze kunnen op de volgende BIM-platforms worden gedownload:

MEPcontent

 

Autodesk Seek

Neem contact met ons op bij vragen over het onderwerp BIM en ontwerpsoftware!

info@obo-bettermann.nl